AYDINLATMA METNİ

“E-TİCARET WEB SİTESİ”

 

1.      Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Atak Teknolojik Sistemler Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

2.        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Çerezler;

2.1.Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

2.1.a. Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

2.1.b. Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

      2.2. Kullanım Bakımından Çerez Türleri

Zorunlu/Teknik Çerezler: Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.

a.                  Ürün veya Hizmet Alan Kişi Üyelik Süreci;

Şirket web sitesinde iletişim formu doldurulmuşsa;

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

b.                 Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aktivasyon Yapılması;

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

c.                  Çalışan Adayı;

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük Bilgisi

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

d.                 Çalışan;

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

 

 

 

 

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük Bilgisi, Finans, Sağlık Bilgileri, Hukuki İşlem, Lokasyon, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Şirket E-Posta Adreslerinin Oluşturulması

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

e.                  Bayi Yetkilisi;

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

f.                   Bayi Çalışanı

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

g.                  Tedarikçi Yetkilisi

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans,

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

h.                 Tedarikçi Çalışanı

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

i.                    Wi-Fi Kullanıcısı

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

j.                   Ziyaretçi

Kişisel Veri Kategorileri

Amaçları

İşlem Güvenliği

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

3.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Zorunlu/teknik çerezler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a gereği 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" isimli kanunda zorunlu tutulması sebebi ile “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle,

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle,

Üye olunması, alışveriş yapılması süreçleri için işlenen kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle işlenmektedir.

4.      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

5.      KVKK 11. Maddesi Gereğince İlgili Kişinin Haklar

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

Şirket tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri:
Adres:
Tariki Has sk. Tavukçuoğlu İş merkezi No:2 K:3 Bostancı/ Kadıköy  K:3 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0850 333 0 375

E-Posta: hello@fixpack.com.tr

WEB: https://www.fixpack.com.tr/

 

AKTİVASYON YAP fixpack SATIN AL